کلیه کالاهای تولیدی شرکت کاتیا به رنگ سفید ، در کلیه مناطق آب و هوایی از تغییر رنگ فاحش و تغییر شکل در محدوده یا تعریف شده استاندارد ISIRI6840 به مدت 15 سال از تاریخ تولید ضمانت می شود.

 

ضمانت نامه پروفیل کاتیا

مشخصات تولید کننده در و پنجره