هوشمند فکر کنید و هوشمند زندگی کنید

زهوار پنجره ی upvc

زهوار پنجره، معمولا از جنس پروفیل upvc یا آلومینیوم است که در پنجره های دوجداره مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه ی زهوار ثابت و محکم نگه داشتن شیشه روی فریم یا سش است. اگر ...