گالوانیزه 50 30 50

گالوانیزه 50 30 50

تماس بگیرید

پی وی سی ترکیبی است از مشتقات نفت خام و گاز کلر که طی فرآیند پلیمریزاسیون تولید می شود و اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل POLYVINYL CHLORIDE است.پی وی سی ترکیبی است از مشتقات نفت خام و گاز کلر که طی فرآیند پلیمریزاسیون تولید می شود و اصلی ترین ماده تشکیل دهنده پروفیل POLYVINYL CHLORIDE است.
این ماده جدید، 80 درصد ترکیب آمیزه اولیه تولید پروفیل را تشکیل می دهد. علاوه بر این ماده، موادافزودنی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که عدم وجود آنها یا تغییرات میزان بکار UPVC مخفف کلمات Unlasticized polyvinyl Chloride می باشد.
از مواد افزودنی می توان به موارد زیر اشاره کرد:<ul>  <li>پرکننده ها (Fillers)</li>  <li>روانسازها (Lubricants)</li>  <li>تثبیت کننده های حرارت (Stabilizers)</li>  <li>مقاومت کننده ها در مقابل ضربه (Impact Modifier)</li>  <li>تثبیت کننده های رنگی (TIO2)</li>  <li>کمک فرآیندها (Processing Aids)</li></ul>به طور عمومی بیشتر از 50 درصد پی وی سی ساخت بشر در ساختمان سازی استفاده می شود.
در سال های اخیر، پی وی سی جایگزین مواد ساختمان سازی سنتی نظیر چوب، سیمان و سفال در بسیاری از مناطق شده است و در حال حاضر یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی می باشد.
تعیین مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T شکل ( برا اساس استاندارد ملی 12291):
سطح مقطع های پروفیل پس از مرحله جوش به صورت نمونه در آزمایشگاه تحت تست جوش قرار می گیرند. بر اساس استاندارد، هریک از این سطح مقطع ها باید تحت نیروی مشخصی که محاسبه شده است به مرحله شکست برسند و در صورتیکه زودتر از میزان نیروی تعریف شده، پروفیل شکسته شود، محموله تولیدی مردود شناخته خواهد شد.
جرم واحد طول:
جرم واحد طول پروفیل های اصلی نباید کمتر از 95% مقدار اسمی آن ها باشد. جرم واحد اسمی در اصل همان جرم به ازای یک متر از پروفیل است که در اطلاعات محصول اعلام می شود.
ابعادسنجی (ضخامت دیواره ها):
پروفیل های تولیدی در سری 60 جزء Grade A با حداقل ضخامت برای سطوح قابل رویت بزرگتر از 8/2 میلی متر و برای سطوح غیر قابل رویت بزرگتر از 5/2 میلی متر می باشد.
تست مقاومت در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه:
پروفیل در دمایC  °10- به مدت یک ساعت قرار داده شده و بلافاصله بعد از خارج کردن از فریزر داخل دستگاه تست ضربه قرار می گیرد که وزنه ای به جرم 1 کیلوگرم از ارتفاع 1000 برای Grade B و ارتفاع 1500 میلی متری برای  Grade A  می باشد.
کلیه پروفیل های تولیدی این کارخانه در Grade A  قرار می گیرند.

توضیحات

گالوانیزه 50 30 50 مورد استفاده در بازشو درب

محصولات مشابه