میانی متحرک (overhung)  

میانی متحرک (overhung)  

تماس بگیرید

توضیحات

میانی متحرک (overhung)

اطلاعات بیشتر

وزن

1/110 kg/m

محصولات مشابه