میانی ثابت (mullion)

میانی ثابت (mullion)

تماس بگیرید

توضیحات

میانی ثابت (mullion)

اطلاعات بیشتر

وزن

1/340 kg/m

محصولات مشابه