زهوار دو جداره (double glazing bead)  

زهوار دو جداره (double glazing bead)  

تماس بگیرید

توضیحات

زهوار دو جداره (double glazing bead)

اطلاعات بیشتر

وزن

0/200 kg/m

محصولات مشابه