ماشین آلات

سیستم توزین و انتقال اتوماتیک

شرکت کاتیا یکی از معدود دارندگان این سیستم می باشد که باعث می شود توزین مواد با دقتی در حد دهم گرم انجام شده و عملیات ترکیب مواد اولیه upvc بدون دخالت دست و در محیطی ایزوله صورت پذیرد که به طور مستقیم در کیفیت پروفیل تولیدی تاثیر دارد.

دستگاه های اکسترودر

دستگاه های اکسترودر کونیکال 72 که برای تولید پروفیل upvc طراحی شده اند.