چرا کاتیا

کنترل کیفیت
کنترل کیفیتی دوره ای و چند مرحله ای
1
15 سال ضمانت
15 سال ضمانت رنگ و شکل
2
مقاوم
مقاوم در برابر صدا و حرارت و گرد و غبار
3
نمایندگی
نمایندگی مجاز در سراسر کشور
4